Bellmer Czech – Czech Republic

Bellmer Czech was founded 2019 by acquisition of Papcel to provide stock preparation and starch kitchen for paper industry. This way we can serve the customers in Eastern Europe better. Our Czech paper technology specialists work in Litovel, Czech Republic on the previous premises of Papcel paper machinery.

Decades of successful projects with more than 100 stock preparation plants delivered make our team at Bellmer Czech first choice for any fiber treatment plant. With products of our TurboLine we supply equipment from the pulp yard to the approach flow. A further specialty are our dosing systems: we provide complete starch kitchens, coating kitchens or dosing of additives for any field of operation.

In addition to sales, design, automation, project management, and service for products of Paper Technology, we have experienced service and assembly specialists at every branch. Thanks to our experienced staff and spacious assembly halls at Bellmer Czech, we can ensure quick and reliable support to our customers.

Bellmer Czech – ČESKÁ REPUBLIKA

Společnost Bellmer Czech byla založena v roce 2019 převzetím společnosti Papcel jako dodavatel vybavení pro přípravny látky a stanic na přípravu škrobu pro papírenský průmysl. Tímto způsobem může lépe obsluhovat zákazníky ve východní Evropě. Naší specialisté na technologii výroby papíru pracují v Litovli v České republice, v původních prostorách výrobní společnosti Papcel.

Desetiletí úspěšných projektů zahrnujících více než 100 linek přípravny látky udělaly z našeho týmu Bellmer Czech první volbu pro zpracování jakéhokoliv typu vlákna. Naše zařízení z výrobkové řady TurboLine pokrývají celou linky od vstupu suroviny až po konstantní část papírenského stroje. Chemické stanice pro přípravu a dávkování škrobu, stanice pro natěračky nebo dávkovací stanice pro aditiva pro široké spektrum využití doplňují výrobkový sortiment společnosti Bellmer Czech.

Vedle prodejních aktivit, konstrukce zařízení, návrhů automatizace, projektového managementu a běžných služeb máme také zkušené technology a šéfmontéry pro všechny oblasti papírenské technologie.  Díky zkušeným pracovníkům a prostorným montážním halám ve společnosti Bellmer Czech můžeme našim zákazníkům poskytnout spolehlivou a rychlou podporu.

Center of competences

Paper Technology:
Stock preparation line
Approach flow systems
Chemical dosing systems
– Starch kitchen
– Coating kitchen
– Spare parts for Papcel, ABK and Gorostidi

Manufacturing

– Service Centre for our customers from East Europe
– Small rebuilds for our customers from East Europe

NAŠE ZAMĚŘENÍ

Papírenská technologie:
– Přípravna látky
Konstantní části
Stanice pro dávkování chemie
– Stanice pro přípravu škrobu
– Stanice pro přípravu nátěru
– Náhradní díly pro výrobky Papcel, ABK a Gorostidi

VÝROBA

– Servisní centrum pro zákazníky z Východní Evropy
– Menší rekonstrukce pro zákazníky z Východní Evropy

RESEARCH AND DEVELOPMENT OF CONTINUOUS TECHNOLOGY FOR EFFICIENT SEPARATION OF FIBERS AND IMPURITIES IN THE PAPER INDUSTRY AT BELLMER CZECH

This project is co-financed by the European Union. The aim of the project is to develop an innovative technology in the field of fibre and impurity separation from paper fabric, which in particular will enable higher efficiency and bring savings in production and operating costs of paper mills.

EUROPEAN UNION
European Regional Development Fund
OP Enterprise and Innovation for Competitiveness

Visit us at Bellmer Czech and we organize a guided tour of our different production sites.

Adress: Bellmer Czech s.r.o.
Uničovska 132, 784 01 Litovel, Czech Republic
Email: info.czech@bellmer.com
Phone: (+420) 585 152100

 

Navštivte nás v Bellmer Czech a my pro vás uspořádáme komentovanou prohlídku v našich výrobních prostorách.

Adresa: Bellmer Czech s.r.o.
Uničovská 132, 784 01 Litovel, Česká republika
Email: info.czech@bellmer.com
Telefon: (+420) 585 152100